www.gipstk.com

Autobusi sa rampom

DD „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla je nabavio dva niskopodna autobusa sa rampom namjenjena osobama sa invaliditetom. U pitanju su autobusi marke Volvo sa EURO 3 motorima, čije ekološke karakteristike odgovaraju evropskim standardima što prije svega podrazumijeva smanjenu emisiju izduvnih gasova. Pored sve udubnosti i sigurnosti autobusa čije tehničke predispozicije omogućavaju ugodnu vožnju u svim […]

Saznajte više