www.gipstk.com

GiPS Tuzla: Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja na linijama 39, 40, 41, 44, 45 i 48

DD Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavještava korisnike svojih usluga o izmjeni u režimu odvijanja prevoza putnika na linijama broj 39, 40, 41, 44, 45 i 48. U periodu od 18. juna do 18 jula 2018. godine doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici regionalne ceste R 471 Lukavac-Vijenac-Banovići u naselju Modrac, radi izvođenja […]

Saznajte više

Izvještaj koji bitno utiče na finansijsko poslovanje

U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija, u nastavku  objavljujemo izvještaj o poslovanju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Gradskog i prigradskog saobraćaja D.D. Tuzla

Saznajte više

Red vožnje

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavještava korisnike svojih usluga da je na web stranici objavljen aktuelni red vožnje u kojem su sinkronizovani svi polasci.  Sve dodatne informacije putnici mogu dobiti na broj telefona 035 366 100 i 035 366 127 i na email  info@gipstk.com Red voznje     

Saznajte više

PRAZNIK RADA: IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆANJA AUTOBUSA GiPS-a

Zbog obilježavanja 1. Maja – Međunarodnog praznika rada doći će do izmjene u režimu odvijanja prevoza putnika Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Autobusi Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla će od 1. i 2. maja, saobraćati po redu vožnje za nedjelju i praznik. U četvrtak, 3. maja, saobraćaj se nastavlja odvijati po aktuelnom redu vožnje. Dana […]

Saznajte više

Obavještenje: Linije koje je vozio Road prelaze na GiPS Tuzla

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla d.d. obavještava putnike da od 1. maja 2018. godine sve linije na kojima je saobraćao prijevoznik „Road“ d.o.o. prelaze na Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Također, obavještavamo putnike koji su kupili mjesečne karte za mjesec maj kod prijevoznika Road d.o.o. Lukavac da će iste važiti u  autobusima GiPS-a Tuzla. Svi […]

Saznajte više

GiPS Tuzla: Podsjećamo putnike na nove cijene usluga

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla podsjeća korisnike svojih usluga da je od mjeseca aprila došlo do smanjenja cijena mjesečnih karata. Novi cjenovnik mjesečnih karata: RELACIJA CIJENA MJESEČNE KARTE RADNIČKA ĐAČKA LUKAVAC – TUZLA 40 KM 35 KM LUKAVAC MJESTO – TUZLA 45 KM 40 KM KOKSARA – TUZLA 50 KM 45 KM PURAČIĆ – TUZLA […]

Saznajte više

Godišnji izvještaji za 2017. godinu D.D. GiPS Tuzla

U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D. D. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla objavljuje Obrazac godišnjeg obračuna za 2017. godinu (OEI-PD obrazac i xml formatu) kao i Revizorski izvještaj za 2017. godinu. Godišnji obračun excel_DD GIPS Tuzla 2017 godina OEI-PD polugodišnji 2017 OEI-PD za 2017 Revizorski izvjestaj

Saznajte više

Vrijednosna kartica-jeftinija vožnja

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavještava korisnike svojih usluga da od 1. aprila tekuće godine popust prilikom plaćanja vožnje vrijednosnom kartom u zoni grada iznosi 1 %, dok popust prilikom plaćanja vrijednosnom kartom na svim ostalim relacijama iznosi 10 % Primjena navednih popusta počinje od 1.aprila 2018. godine

Saznajte više

GiPS Tuzla: Nove cijene usluga

 Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavještava korisnike svojih usluga da od mjeseca aprila dolazi do promijene u cijenama mjesečnih karata. Novi cjenovnik mjesečnih karata: RELACIJA CIJENA MJESEČNE KARTE RADNIČKA ĐAČKA LUKAVAC – TUZLA 40 KM 35 KM LUKAVAC MJESTO – TUZLA 45 KM 40 KM KOKSARA – TUZLA 50 KM 45 KM PURAČIĆ – TUZLA […]

Saznajte više

Od aprila nove cijene usluga u gradskoj zoni

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavještava korisnike svojih usluga da će od mjeseca aprila 2018. godine na snazi biti nove cijene gradskih mjesečnih karata. Tako će po kategorijama putnika mjesečna karta “Radnička Grad” iznositi 40 KM, “Student srednjoškolac” 35 KM, “Penzioner” 35 KM i “Osnovac Grad” 30 KM. Cijena pojedinačne karte u zoni Grada od […]

Saznajte više