Izvještaj koji bitno utiče na finansijsko poslovanje

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija, u nastavku objavljujemo izvještaj o poslovanju...

  Read More
  Polugodišnji izvještaj za 2019. godinu – D.D. GIPS Tuzla

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D. D. Gradski...

  Read More
  Izvještaj koji bitno utiče na finansijsko poslovanje

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija, u nastavku objavljujemo izvještaj o poslovanju...

  Read More
  Revizorski izvještaj za 2018. godinu

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija, u nastavku  objavljujemo Reviziju finansijskih izvještaja za...

  Read More
  Godišnji izvještaji za 2018. godinu D.D. GiPS Tuzla

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D. D. Gradski...

  Read More
  Polugodišnji izvještaj za 2018. godinu – D.D. GIPS Tuzla

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D....

  Read More
  Izvještaj koji bitno utiče na finansijsko poslovanje

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija, u nastavku  objavljujemo izvještaj o poslovanju...

  Read More
  Godišnji izvještaji za 2017. godinu D.D. GiPS Tuzla

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D....

  Read More
  Izvještaj koji bitno utiče na finansijsko poslovanje

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija, u nastavku  objavljujemo izvještaj o poslovanju koji bitno...

  Read More
  Godišnji izvještaji za 2016. godinu D.D. GiPS Tuzla

  U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D....

  Read More