OBAVIJEST O KOOPERACIJI NA LINIJI BR. 10, GIPS I LITVATRANS

Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla i Litvatrans d.d. Banovići u kooperaciji će obavljat prevoz na liniji broj 10, koja saobraća na relaciji Banovići – Živinice – Tuzla. Kooperacija će početi sa početkom ljetnog raspusta, odnosno sa 20.06.2016. godine.

Putnici Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla svoje važeće BUS kartice i dalje će dopunjavati na označenim prodajnim mjestima, te istu mogu koristiti u vozilima Litvatransa na naznaćenoj relaciji. Putnici Litvatransa, uz važeće kupone, svoje pokazne karte na naznačenoj relaciji mogu koristiti u vozilima Gradskog i prigradskog saobraćaja.

Ljetni red vožnje počinje sa početkom ljetnog raspusta, u ponedjeljak, 20.06.2016. godine prema informacijama koje smo dobili od ministarstva obrazovanja, i trajat će do početka školske 2016/2017 godine. 

Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla