Godišnji izvještaji za 2018. godinu D.D. GiPS Tuzla

U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D. D. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla objavljuje OEI-PD obrasce.

FIA_excel_Preduzeca_010220191

OEI-PD za 2018