Godišnji izvještaj za 2015. godinu D.D. GiPS Tuzla

U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu kapitala  D. D. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla objavljuje Obrazac godišnjeg obračuna za 2015. godinu (OEI-PD obrazac).

(OEI – PD) Obrazac